Chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết mang đến dịch vụ chất lượng nhất đến quý khách hàng. Xin vui lòng đọc bản cam kết Chính sách bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

1. Thu thập thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” là các thông tin có thể được sử dụng để xác định, định vị hoặc liên hệ với một cá nhân. Tại Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau:

Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc cho phép Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ giao tiếp với bạn.

Các thông tin liên lạc chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ nhận bưu phẩm, địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại, … hoặc các địa chỉ khác mà bạn nhận được thông tin từ phía Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ. Chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin liên lạc khác bao gồm: vai trò, chức vụ của bạn trong doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ website.

Thông tin giao dịch

Khi bạn truy cập vào website của Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ, hệ thống tracking của một bên thứ ba sẽ tự động ghi nhận các thông tin như: địa chỉ IP, cookies, dữ liệu về các trang mà bạn đã truy cập, cách bạn tương tác và sử dụng website, cách bạn tương tác với người dùng khác, …

Các thông tin này giúp Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ phân tích và hiểu về cách mà website thammythienmy.vn hiển thị cho người dùng.

Thông tin bạn đăng tải

Nếu bạn đăng tải một bình luận lên Fanpage, Website của Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như họ tên và nội dung bình luận mà bạn đăng tải. Nội dung đăng tải được công khai hiển thị với những người dùng khác trên Website, Fanpage.

2. Bảo mật khi sử dụng thông tin cá nhân

Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ sử dụng Thông tin Cá nhân để:

 • Xác định và xác thực người dùng.
 • Giao dịch.
 • Liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc email.
 • Cá nhân hóa và liên tục cải thiện trải nghiệm của bạn đối với Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ.
 • Cung cấp những thông tin dựa trên sở thích, hoạt động kinh doanh hoặc vị trí của bạn.
 • Gửi cho bạn những thông báo mới về việc cập nhật, cảnh báo, hỗ trợ hoặc các bản tin tiếp thị.
 • Đánh giá sản phẩm, dịch vụ của Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ.
 • Theo dõi các giao dịch và thực hiện những phân tích khác.
 • Giao tiếp và cung cấp thêm thông tin mà bạn quan tâm về các đối tác của Thiện Mỹ.
 • Quản lý các mảng khác trong vận hành như: quản trị trang web, quản lý truyền thông, phân tích, phòng chống gian lận, thực hiện các báo cáo của công ty và các điều khoản sử dụng cũng như tuân thủ theo pháp luật.
 • Chia sẻ hình ảnh, feedback của bạn trên Fanpage, Website của Thiện Mỹ khi được sự cho phép của bạn.

3. Lưu giữ thông tin cá nhân

Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ sẽ không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi được quy định trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi:

 • Thực thi việc bảo vệ tài sản và tài sản trí tuệ của Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ
 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận, đáp ứng yêu cầu từ phía chính phủ.
 • Ngăn chặn thiệt hại về vật chất và tổn thất tài chính sắp xảy ra.
 • Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi Thiện Mỹ đang trong quá trình sáp nhập với một doanh nghiệp khác, mua lại doanh nghiệp khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi và cần có thông tin hỗ trợ việc bán hoặc chuyển nhượng lại tài sản kinh doanh.

4. Quyền lợi Khách hàng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn.

Tại Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Tư vấn
icons8-exercise-96 chat-active-icon